Game PlayStation 4 – PlayStation 5 – Nintendo Switch

by Hoang Nguyen

Danh sách Game cho PlayStation 4 (PS4)  –  PlayStation 5 (PS5) – Nintendo Switch (NS)
Hàng có sẵn tại Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ :
382 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tiệm linh kiện điện thoại.
Vui lòng gọi trước khi qua 0394441213 Trung
Để được tư vấn – giảm giá vui lòng inbox cho Hoàng Nguyễn

Hệ Game Nintendo Switch 

 • Shin Megami Tensei V – Steelbook (New Seal) US
  Số lượng : 3 – Giá 1400
 • Blue Fire (New Seal)
  Số lượng 1 – Giá 750K
 • Plant vs Zombies (New Seal) US
  số lượng 5- Giá 650k
 • Balan Wonderworld (New Seal) US
  Số lượng  2 – Giá 650K
 • KeyWe (New Seal) US
  Số lượng : 3 – Giá 450K
 • Lego Harry Potter Collection (New Seal) US
  Số lượng : 2 – Giá 650K
 • Saints Row IV Remastered (New Seal) US
  Số lượng : 1 – Giá 750K
 • Indivisible (New Seal) US
  Số lượng : 1 – Giá 650K
 • Super Monkey Ball Banana Mania
  Anniversary Edition
  Số lượng : 1 – Giá 700K
 • Cris  Tales (New Seal) US
  Số lượng : 3 – Giá 650K
 • Hover (New Seal) US
  Số lượng : 1 – Giá 500K
 • Power Rangers Collector’s Edition (New Seal) US
  Số lượng : 3 – Giá 650K
 • Digimonstory Cybersleutch (New Seal) US
  Số lượng : 4 – Giá 650K
 • DarkSider III (New Seal) US
  Số lượng : 3 – Giá 700K
 • My Hero One’s Justice 2 (New Seal) US
  Số lượng : 11 – Giá900K
 • My Hero One’s Justice (New Seal) US
  Số lượng 11 – Giá 800K
 • All Star Bawl
  Số lượng : 1 – Giá 850K
 • Rayman Legends (New Seal) US
  Số lượng : 1 – Giá 750K

Hệ Game Playstion – PS4 PS5

 • Guardian of the Galaxy (New Seal) US
  Số lượng : 1 – Giá 700K
 • Cris Tales (New Seal) US
  Số lượng : 1 – Giá  650K
 • Back4Blood (New Seal) US
  Số lượng : 1 – Giá 650K + Steelbook 450k
  Combo giá 900K
 • Hades (New Seal) US
  Số lượng : 2 – Giá 650K
 • Doki Doki Literature Club (New Seal) US
  Số lượng : 1 – Giá 650K
 • Final Fantasy Dissidia NT (New Seal) US
  Số lượng : 3 – Giá 300K
 • Curved Space (New Seal) US
  Số lượng 1 – Giá 250K

You may also like

Leave a Comment